LOGO
 முதல் பக்கம் முதல் பக்கம்   உடல்நலம் உடல்நலம்   பழங்கள்-தானியங்கள் பழங்கள்-தானியங்கள்
மாம்பழத்தின் மருத்துவ பண்புகள்(Medical Properties of Mango) மாம்பழத்தின் மருத்துவ பண்புகள்(Medical Properties of Mango)
கொய்யா பழத்தின் ஐந்து மருத்துவ பயன்கள் ! கொய்யா பழத்தின் ஐந்து மருத்துவ பயன்கள் ! photo icon
அன்னாசி பழத்தின் மருத்துவ பண்புகள்(pineapple medicinal properties) அன்னாசி பழத்தின் மருத்துவ பண்புகள்(pineapple medicinal properties)
விளாம்பழத்தின் மருத்துவ குணங்கள்(The medicinal properties of Bael Fruit) விளாம்பழத்தின் மருத்துவ குணங்கள்(The medicinal properties of Bael Fruit) photo icon
மாதுளம்பழத்தின் மருத்துவ பண்புகள் ! (The medicinal properties of pomegranate) மாதுளம்பழத்தின் மருத்துவ பண்புகள் ! (The medicinal properties of pomegranate) photo icon
வாழைப்பழத்தின் மருத்துவ குணங்கள்(Clinical characteristics of Banana) வாழைப்பழத்தின் மருத்துவ குணங்கள்(Clinical characteristics of Banana)
பலா பழத்தின் மருத்துவ பண்புகள்(Medicinal properties of jack fruit) பலா பழத்தின் மருத்துவ பண்புகள்(Medicinal properties of jack fruit)  Video icon
ஆரஞ்சுப்பழத்தின் மருத்துவ குணங்கள்(The medicinal properties Orange) ஆரஞ்சுப்பழத்தின் மருத்துவ குணங்கள்(The medicinal properties Orange) photo icon
திராட்சைப்பழத்தின் மருத்துவ பண்புகள்(The medicinal properties of Grapes) திராட்சைப்பழத்தின் மருத்துவ பண்புகள்(The medicinal properties of Grapes) photo icon
பேரீச்சம்பழத்தின் ஐந்து முக்கிய  மருத்துவ பண்புகள் ! பேரீச்சம்பழத்தின் ஐந்து முக்கிய மருத்துவ பண்புகள் ! photo icon
எலுமிச்சம்பழத்தின் மருத்துவ பண்புகள்(The medicinal properties of lemon) எலுமிச்சம்பழத்தின் மருத்துவ பண்புகள்(The medicinal properties of lemon) photo icon
திரினிப்பழத்தின் மருத்துவ பண்புகள்(Clinical characteristics of Thirini fruit) திரினிப்பழத்தின் மருத்துவ பண்புகள்(Clinical characteristics of Thirini fruit)
தக்காளியின் மருத்துவ குணங்கள்(Medicinal properties of tomato) தக்காளியின் மருத்துவ குணங்கள்(Medicinal properties of tomato)
தேனின் மருத்துவ குணங்கள்-வெங்காய ரசம்(Medicinal properties of honey - onion soup) தேனின் மருத்துவ குணங்கள்-வெங்காய ரசம்(Medicinal properties of honey - onion soup)
சுத்தமான தேனின் மருத்துவ குணங்கள் ! சுத்தமான தேனின் மருத்துவ குணங்கள் ! photo icon
'கிவி' பழத்தின் மருத்துவ குணங்கள்('Kivi' fruit medicinal properties) 'கிவி' பழத்தின் மருத்துவ குணங்கள்('Kivi' fruit medicinal properties)
தக்காளிப் பழமு‌ம் சரும‌‌‌ப் பாதுகா‌ப்பு‌ம் ! தக்காளிப் பழமு‌ம் சரும‌‌‌ப் பாதுகா‌ப்பு‌ம் ! photo icon
சீதாப்பழத்தின் மருத்துவ குணங்கள்(Custard Apple Clinical characteristics) சீதாப்பழத்தின் மருத்துவ குணங்கள்(Custard Apple Clinical characteristics) photo icon
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வளர ஸ்ட்ராபெர்ரி சாப்பிடுங்க ! நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வளர ஸ்ட்ராபெர்ரி சாப்பிடுங்க ! photo icon
மார்பகப் புற்றுநோயைக் குணப்படுத்தலாம்! விஞ்ஞானிகளின் ஆராய்ச்சி முடிவு! மார்பகப் புற்றுநோயைக் குணப்படுத்தலாம்! விஞ்ஞானிகளின் ஆராய்ச்சி முடிவு! photo icon
ரத்த நாளங்களில் அடைப்பு ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணம்? ரத்த நாளங்களில் அடைப்பு ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணம்? photo icon
சைவம் ஏன் உடலுக்கு நல்லது தெரியுமா ! சைவம் ஏன் உடலுக்கு நல்லது தெரியுமா ! photo icon
PAGE(S):1 2    << PREV   |  NEXT >>