மேன்மையான, பொலிவான மற்றும் புகழுடைய

Baby name, boy baby name, girl baby name, hindu name, christian name, muslim name"> மேன்மையான, பொலிவான மற்றும் புகழுடைய

Baby name, boy baby name, girl baby name, hindu name, christian name, muslim name" />
LOGO
SEARCH

இயல்பாக நீங்கள் டைப் செய்யும் எழுத்துக்கள் Space bar அழுத்தியவுடன் தமிழில் தோன்றும். உங்கள் எழுத்துக்கள் ஆங்கிலத்தில் இருக்க CTRL+G press செய்யவும்.

பெயர் விளக்கம் குழந்தைப் பெயர்கள் முகப்பு | புதிய பெயரைச் சேர்க்க

தமிழ்ப் பெயர்  டிகழ்
English  Digazh
Category  Girl Baby Name (Common)
Meaning  

மேன்மையான, பொலிவான மற்றும் புகழுடைய

தொடர்புடையவை-Related Articles - எழுத்து  D

Name in English

Name in Tamil

Category

Meaning

 Daaminee   Daaminee   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Dadhichi   ததீசி முனிவர்   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Dadhija   Dadhija   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Dahadaha   Dahadaha   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Dahanapriya   Dahanapriya   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Daka   Daka   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Dakini   Dakini   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Daksakanya   Daksakanya   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Daksayani   Daksayani   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Daksha   தட்சன்   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Dakshata   தக்ஷதா   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Dakshayani   தட்சன்   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Dakshina   தட்சணை   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Daksina   Daksina   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Daksinakalika   Daksinakalika   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Dalaja   Dalaja   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Dali   தாலி   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Dama   Dama   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Damara   Damara   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Damarava   Damarava   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Damayanti   தமயந்தி   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Damini   தாமினி   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Damyanti   ராதையும்   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Dana-Bhakiyam   டானா Bhakiyam   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Dana-Lakshmi   டானா-லட்சுமி   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Danabhakiyam   Danabhakiyam   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Danalakshmi   Danalakshmi   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Danam   Danam   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Daneet   Daneet   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Danigamadevi   Danigamadevi   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Danna   Danna   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Danu   டனு   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Darika   Darika   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Darpan   தர்பன்   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Darpana   தர்ப்பணம்   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 DarsaniDarsani   DarsaniDarsani   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Darshana   Darshana   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Darshini   தர்ஷினி   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Darshita   Darshita   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Darshwana   Darshwana   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Daru   சாராயம் அதிகம் அருந்தப்படுகிறது   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Dasrasu   Dasrasu   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Dathuya   Dathuya   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Daupadi   Daupadi   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Dawn   விடியல்   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Daya   தயா   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Dayaanidhi   Dayaanidhi   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Dayalu   தயாளு   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Dayamayee   Dayamayee   Girl Baby Name (Common)  பொருள்
 Dayamayi   Dayamayi   Girl Baby Name (Common)  பொருள்