மெதுவன்

Tamil Agaraathi, tamil-english dictionary, english words, tamil words"> மெதுவன்

Tamil Agaraathi, tamil-english dictionary, english words, tamil words" />
LOGO
Register? Login
Follows us on Facebook  Twitter  Google Plus  youtube 

SEARCH அகராதி முகப்பு (Dictionary Home) | புதிய சொல்லை சேர்க்க

Enter your Engilsh or Tamil word in the search box below and click 'SEARCH'
இயல்பாக நீங்கள் டைப் செய்யும் எழுத்துக்கள் Space bar அழுத்தியவுடன் தமிழில் தோன்றும். உங்கள் எழுத்துக்கள் ஆங்கிலத்தில் இருக்க CTRL+G press செய்யவும்.

தமிழ் அகராதி விளக்கம்

Tamil Word பன்
English Word Bread
Category தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary)
Meaning

மெதுவன்

தொடர்புடையவை-Related Articles - எழுத்து  B

English Word

Tamil Word

Category

Meaning

Baa தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baal தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baalaam தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baalism தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baalist தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baas தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babacoote தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babbitt தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babbitt-metal தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babble மழலை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babbler அரட்டை அடிப்பவர் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babchi seeds கற்பகரிசி கற்பூரவரிசி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babe குழந்தை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babee தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babeeism தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babel தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babeldom தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babelish தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babies பால் குடிக்கும் குழந்தை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babiroussa; babirussa தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babist தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Bablah தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babnyhood தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baboo தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baboon தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baboon n. தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baboon [zool.] வாலிலாக் குரங்கு தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baboonzool. வாலிலாக் குரங்கு தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baboosh; babouche; babuche தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baby குழந்தை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baby Bonus மகப்பேற்று ஊக்கத் தொகை / குழந்தை போனஸ் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baby food குழந்தைகளுக்கான உணவு தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baby sitter குழந்தையை கவனிப்பவர் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baby tooth பாற்பல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baby [family] கைக்குழந்தை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baby-care room பிள்ளைப் பராமரிப்பு அறை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baby-jelly சல்லிக்கல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baby-sitter தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babyfamily கைக்குழந்தை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babyhood குழந்தைப் பருவம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babyish குழந்தைத் தன்மையுடைய தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babylon தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babylonian தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babysitter பெற்றோர் வெளியே சென்றிருக்கையில் குழந்தையை கவணித்துக் கொள்பவர் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babysitter; baby-sitter பெற்றோர் வெளியே சென்றிருக்கையில் குழந்தையை கவணித்துக் கொள்பவர் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Babytalk மழலை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baccalaureate தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baccalaureate [educ.] பல்கலைக்கழக நுழைவுத் தகுதி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baccalaureateeduc. பல்கலைக்கழக நுழைவுத் தகுதி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Baccara t தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்

தமிழ் அகராதி

  -  சட்டம் (LAW GLOSSARY)   -  சித்தர் மருத்துவ அகராதி (SIDDHAR DICTIONARY)
  -  சுற்றுப்பலகையியல் (PCB DESIGN GLOSSARY)   -  செல்பேசிகளில் (CELL PHONE)
  -  தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary)   -  தானியங்கி (AUTOMOBILE GLOSSARY)
  -  தாவரவியல் (BOTANY GLOSSARY)   -  தொழில்நுட்பச் சொல்லகராதி (TECHNICAL GLOSSARY)
  -  துடுப்பாட்டம் (CRICKET GLOSSARY)   -  நிதியியல் (FINANCE GLOSSARY)
  -  பறப்பியல் (AVIATION GLOSSARY)   -  பறவைகள் (BIRDS GLOSSARY)
  -  பழம் (FRUITS GLOSSARY)   -  மலர்கள் (FLOWERS GLOSSARY)
  -  மூலிகை (HERBS GLOSSARY)   -  மீன் (FISH GLOSSARY)
  -  விலங்கியல் (ZOOLOGY GLOSSARY)   -  வேதியியல் (CHEMISTRY GLOSSARY)
  -  ஒருங்கிணைப்பியல் (VLSI GLOSSARY)   -  இயற்பியல் (PHYSICS GLOSSARY)
  -  இருப்புப்பாதை (TAMIL RAILWAY GLOSSARY)   -  கணிதம் (MATHEMATICS GLOSSARY)
  -  கணிப்பொறியியல் (COMPUTER GLOSSARY)   -  கப்பலியல் (SHIPPING GLOSSARY)
  -  கல்வித்துறை சொற்கள் (EDUCATIONAL GLOSSARY)   -  காய்கறி (TAMIL VEGETABLE GLOSSARY)
  -  குடிநுழைவு (IMMIGRATION GLOSSARY)   -  குறிகையியல் (SIGNAL PROCESSING GLOSSARY)
  -  அரசாங்க அமைப்பு (GOVERNMENT ORG & MINISTRY)   -  உடலியல் (PHYSIOLOGY GLOSSARY)
  -  உளவியல் (PSYCHOLOGY GLOSSARY)   -  வடமொழி-தமிழ் அகராதி(SANSKRIT-TAMIL DICTIONARY)