14-வது ஆண்டு மார்கழி தமிழிசை விழா

 • Venue
  • SRM பல்கலைக்கழக கலையரங்கம், 3வது தளம், 100 Feet Road, Vadapalani
  • Chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer
  • இசைக்கடல் பண்பாட்டு அறக்கட்டளை
Events Schedule
DATE TIMINGS
25 Dec 2018 3pm to 8.30pm

14-வது ஆண்டு மார்கழி தமிழிசை விழா