ஆளுமை வளர்க்க ஆத்திச்சூடி - மதுரை, இந்தியா

 • Venue
  • விஜய பிரின்டர்ஸ் 114/2, டி.பி.கே ரோடு
  • மதுரை
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer
  • கவியரசு கண்ணதாசன் நற்பணி மன்றம்