அறம் செய விரும்பு - நெட்ஸ் குழந்தைகள் தின விழா 2018 - அமெரிக்கா

 • Venue
  • 750 Winter Street,
  • Framingham
  • Massachusetts
  • USA
 • Organizer
  • நியூ இங்கிலாந்து தமிழ்ச் சங்கம்
  • http://new.netamilsangam.org/new/index.php?lang=en
Events Schedule
DATE TIMINGS
03 Nov 2018

அறம் செய விரும்பு - நெட்ஸ் குழந்தைகள் தின விழா 2018
Aaram Seya Virumbu - NETS Children's Vizhaa 2018
ஔவையார் சிறப்பு / Aavaiyaar Special

 

மாறுவேட நிகழ்ச்சி - Fancy Dress
தனித்திறன் வெளிப்பாடு - Talent Show
தமிழ் குழு-இயல் இசை - Tamil Iyal Isai Nadanam – Group
தமிழ் நாடகம்- Tamil Nadagam
சொல்லுங்கள் வெல்லுங்கள் - Solungal Vellungal

போட்டி - Competition
********
பேச்சு போட்டி - Tamil Speech Competition
திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் போட்டி - Thirukkural Competition
தமிழ் மரபு நடனப்போட்டி - ஒற்றை பங்கேற்பாளர் - Classical Solo Competition
தமிழ் நவீன குழு நடன போட்டி - Non-Classical Group Competition
கணக்கு தேனீ - Math Bee
அறிவியல் தேனீ - Science Bee
சித்திரம் வரைதல் போட்டி - Drawing Competition
சதுரங்க போட்டி - Chess Competition
கட்டுரை போட்டி - Essay Writing Competiton


அறம் செய விரும்பு - நெட்ஸ் குழந்தைகள் தின விழா 2018 - அமெரிக்கா