கத கேளு... கத கேளு... - ஈரோடு, இந்தியா

 • Venue
  • சம்பத் நகர்
  • ஈரோடு
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer
  • ஈரோடு நவீன நூலகம், ஈரோடு வாசல்