ஊடகமும் இலக்கியமும் - சென்னை, இந்தியா

 • Venue
  • அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
  • சென்னை
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer
  • சாகித்திய அகாதெமி மற்றும் ஊடக அறிவியல் துறை, அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
  • 044-2435 4815 / 2431 1741
  • chennaioffice@sahitya-akademi.gov.in