ஊடங்கங்களின் அமைக்காலப் போக்குகள் - தொடர் சொற்பொழிவு - சென்னை, இந்தியா

 • Venue
  • காந்தி மண்டபம் சாலை, கோட்டூர்
  • சென்னை
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer
  • தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்