பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதி - சென்னை, இந்தியா

 • Venue
  • 24/223 என்.எஸ்.சி போசு சாலை, (உய்ர்நீதிமன்றம் சாலை)
  • சென்னை
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer
  • ஒய்.எம்.சி.ஏ பட்டிமன்றம்
  • 04425396792