பேரவையின் தமிழ் விழா - 2018, டெக்சாஸ், அமெரிக்கா

 • Venue
  • City of Frisco
  • Dallas
  • Texas
  • USA
 • Organizer
  • வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்கப் பேரவை, மெட்ரோப்ளெக்ஸ் தமிழ்ச் சங்கம்