17-வது தமிழ் இணைய மாநாடு - கோவை, இந்தியா

 • Venue
  • கோவை
  • கோவை
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer
  • உத்தமம் நிறுவனம், தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
  • helpdesk@infitt.org
  • http://www.infitt.org
Events Schedule
DATE TIMINGS
06 Jul 2018
07 Jul 2018
08 Jul 2018

17-வது தமிழ் இணைய மாநாடு - கோவை, இந்தியா