தமிழ்மொழி பேணலில் கணினியின் பங்கு - கனடா

 • Venue
  • Unit 7, 5633, Finch avenue East
  • Scarborough
  • Ontario
  • Canada
 • Organizer
  • ரொறன்ரோ தமிழ்ச்சங்கம்
  • 416-822-6316
Events Schedule
DATE TIMINGS
29 Sep 2018 மாலை 3:00 முதல் 7:00 வரை

ரொறன்ரோ தமிழ்ச்சங்கம்

புராட்டாசி மாத இலக்கியக் கலந்துரையாடல்

தமிழ்மொழி பேணலில் கணினியின் பங்கு

சிறப்புப் பேச்சாளர்கள் உரை:

“தமிழ் கற்றல் கற்பித்தலில் கணினி தொழில் நுட்பத்தின் பங்கு” – தாரணி கேதீஸ்வரன்

“மின்னூல்” - பொன் குலேந்திரன்

“இணையப் பாதுகாப்பு” – குமுதினி பொன்னுத்துரை

“தமிழ்க் கணிமையின் இன்றைய வளர்ச்சி நிலை” – வல்லிபுரம் சுகந்தன்

ஐயந்தெளிதல் அரங்கு

நாள்: 29-09-2018
நேரம்: மாலை 3:00 முதல் 7:00 வரை
இடம்: இடம்:
Unit 7, 5633, Finch avenue East,
Scarborough,
M1B 5k9
(Dr. Lambotharan's Clinic - Basement)
தொடர்புகளுக்கு: அகில் - 416-822-6316
அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்
அனுமதி இலவசம்


தமிழ்மொழி பேணலில் கணினியின் பங்கு - கனடா