பாரம்பரிய கலைகளுக்கான கோடைக்கால இலவச பயிற்சி முகாம் - ஈரோடு, இந்தியா

 • Venue
  • கருங்கல் பாளையம்
  • ஈரோடு
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer
  • கலைத்தாய் அறக்கட்டளை
  • 996520333,9842777988,9944364047
Events Schedule
DATE TIMINGS
01 May 2018
02 May 2018
03 May 2018
04 May 2018
05 May 2018
06 May 2018
07 May 2018
08 May 2018
09 May 2018
10 May 2018
11 May 2018
12 May 2018
13 May 2018
14 May 2018
15 May 2018
16 May 2018
17 May 2018
18 May 2018

கலைத்தாய் அறக்கட்டளை நடத்தும் கோடைகால பயிற்சி முகாமில் அனைவரும் கலந்து கொள்ளவும் ..முன்பதிவிற்கு அழைக்க :996520333,9842777988,9944364047
கலைகளை வளர்க்க அனைவரும் பகிர்ந்து கொள்ளவும் ..


பாரம்பரிய கலைகளுக்கான கோடைக்கால இலவச பயிற்சி முகாம் - ஈரோடு, இந்தியா