உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு 2019 - சிகாகோ

 • Venue
  • சிகாகோ
  • Illinois
  • USA
 • Organizer
  • உலகத் தமிழ் ஆய்வு மன்றம், வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவை, சிகாகோ தமிழ்ச்சங்கம்
  • iatr2019@fetna.org