உலகத் தமிழ் மகளிர் ஒன்றுகூடல் - கோலாலம்பூர், மலேசியா

 • Venue
  • ம.இ.கா கட்டம்
  • Kuala Lumpur
  • Malaysia
 • Organizer
  • மலேசியாத் தமிழர் முன்னேற்றக் கழகம் மற்றும் ஐயை உலக மகளிர் குழுமம்
  • 0105207663, 0166236471
  • inaiyathozhi@gmail.com, mayanmagal@gmail.com