LOGO

பெண் குழந்தைப் பெயர்கள் (Girl Baby Name)

     ஆண் குழந்தைப் பெயர்கள் - Click Here!!
இயல்பாக நீங்கள் டைப் செய்யும் எழுத்துக்கள் Space bar அழுத்தியவுடன் தமிழில் தோன்றும். உங்கள் எழுத்துக்கள் ஆங்கிலத்தில் இருக்க CTRL+G press செய்யவும்.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Name in Tamil

Name in English

Gender

 பெண்டு   Women have been  
 பெண்   Women  
 பெருவெற்றி   The success of Peru  
 பெருவிறலி   Peruvirali  
 பெருவிறல்   Greatest King  
 பெருவிளக்கு   Peruvilakku  
 பெருவிழி   Peruvizhi  
 பெருவில்   In Peru  
 பெருவானம்   Peruvanam  
 பெருவாழை   Peruvazhai  
 பெருவாரி   The vast majority  
 பெருவாணி   Peruvani  
 பெருவாடை   Peruvadai  
 பெருவாகை   Peruvagai  
 பெருவளை   Peruvalai  
 பெருவல்லி   Peruvalli  
 பெருவயல்   Peruvail  
 பெருவடிவு   Peruvadivu  
 பெருமௌவல்   Perumanaval  
 பெருமொழி   Macrolanguage  
 பெருமொட்டு   The peruma  
 பெருமேழி   Perumezhi  
 பெருமுறுவல்   Perumuruval  
 பெருமுல்லை   Perumullai  
 பெருமுரசு   Perumurasu  
 பெருமுதலி   Perumudali  
 பெருமுதல்வி   Perumuthalvi  
 பெருமுத்து   Reserve and  
 பெருமுடி   Perumudi  
 பெருமுகை   Perumugai  
PAGE(S):1 2 3 4 5 6 7 ...    of   7 << PREV   |  NEXT >>