LOGO
 முதல் பக்கம் முதல் பக்கம்   உடல்நலம் உடல்நலம்   மருத்துவக்  குறிப்புகள் மருத்துவக் குறிப்புகள்

- இரத்தம்

இரத்தக்கட்டு - எலுமிச்சைப் பழச்சாறு மற்றும் கற்றாழையின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Freezing-Lemon Juice and aloe vera medical properties.) இரத்தக்கட்டு - எலுமிச்சைப் பழச்சாறு மற்றும் கற்றாழையின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Freezing-Lemon Juice and aloe vera medical properties.)
இரத்தக்கட்டு - புளி, உப்பு மற்றும் மஞ்சளின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Freezing-Turmeric,Tamarind and Salt medical properties.) இரத்தக்கட்டு - புளி, உப்பு மற்றும் மஞ்சளின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Freezing-Turmeric,Tamarind and Salt medical properties.)
இரத்தக் கட்டு - முட்டை, படிகாரம் மற்றும் செம்மண்.(Blood freeze-Egg, Alum, laterite soil) இரத்தக் கட்டு - முட்டை, படிகாரம் மற்றும் செம்மண்.(Blood freeze-Egg, Alum, laterite soil)
இரத்த சோகை - செம்பருத்திப் பூ, பால் மற்றும் சர்க்கரையின் மருத்துவ குணங்கள்.(Chlorosis - shoe flower, milk and sugar medical properties.) இரத்த சோகை - செம்பருத்திப் பூ, பால் மற்றும் சர்க்கரையின் மருத்துவ குணங்கள்.(Chlorosis - shoe flower, milk and sugar medical properties.)
இரத்த ஓட்டம் சீரடைய - அரிவாள்மனைப் பூண்டின் மருத்துவ குணங்கள்.(The smooth flow of blood- Sida caprinifolia medical properties.) இரத்த ஓட்டம் சீரடைய - அரிவாள்மனைப் பூண்டின் மருத்துவ குணங்கள்.(The smooth flow of blood- Sida caprinifolia medical properties.)
இரத்த சோகை - பீர்க்கங்காய் வேரின் மருத்துவ குணங்கள்.(Chlorosis - Ridgeguard root medical properties.) இரத்த சோகை - பீர்க்கங்காய் வேரின் மருத்துவ குணங்கள்.(Chlorosis - Ridgeguard root medical properties.)
இரத்த கட்டு ‌- புளி மற்றும் உப்பபின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood freezing-salt, tamarind medical properties.) இரத்த கட்டு ‌- புளி மற்றும் உப்பபின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood freezing-salt, tamarind medical properties.)
இரத்தக்கட்டு - பனை வெல்லம் மற்றும் சுண்ணாம்பின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Freezing-palm jaggery and calcium oxide medical properties.) இரத்தக்கட்டு - பனை வெல்லம் மற்றும் சுண்ணாம்பின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Freezing-palm jaggery and calcium oxide medical properties.)
இரத்தக்கட்டு - சோற்றுக் கற்றாழை, சிற்றாமணக்கு எண்ணெய் மற்றும் வெங்காயச்சாற்றின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Freezing-aloe,Onion juice and castor oil medical propertis) இரத்தக்கட்டு - சோற்றுக் கற்றாழை, சிற்றாமணக்கு எண்ணெய் மற்றும் வெங்காயச்சாற்றின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Freezing-aloe,Onion juice and castor oil medical propertis)
இரத்தக்கட்டு - மஞ்சள், கஸ்தூரி மஞ்சள் மற்றும் நெல்லின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Freezing-Turmeric and paddy medical properties.) இரத்தக்கட்டு - மஞ்சள், கஸ்தூரி மஞ்சள் மற்றும் நெல்லின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Freezing-Turmeric and paddy medical properties.)
இரத்தக்கட்டு - எலுமிச்சை பழச்சாறு மற்றும் கரிய பவளத்தின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Freezing-lemon juice and black coral medical properties.) இரத்தக்கட்டு - எலுமிச்சை பழச்சாறு மற்றும் கரிய பவளத்தின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Freezing-lemon juice and black coral medical properties.)
இரத்தம் உறைதல் -நெல்லிக்காயின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Freezing-indian gooseberry medical properties.) இரத்தம் உறைதல் -நெல்லிக்காயின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Freezing-indian gooseberry medical properties.)
இரத்த கொதிப்பு - அகத்திக்கீரையின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Pressure-Sesbania grandiflora medical properties.) இரத்த கொதிப்பு - அகத்திக்கீரையின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Pressure-Sesbania grandiflora medical properties.)
இரத்த அழுத்தம் - மோர் மற்றும் எலுமிச்சைச் சாற்றின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Pressure-lemon and Butter Milks medical properties.) இரத்த அழுத்தம் - மோர் மற்றும் எலுமிச்சைச் சாற்றின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Pressure-lemon and Butter Milks medical properties.)
இரத்த கொதிப்பு - அவரைக்காயின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Pressure-Broadbeans medical properties.) இரத்த கொதிப்பு - அவரைக்காயின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Pressure-Broadbeans medical properties.)
இரத்த கொதிப்பு - வெந்தயம் மற்றும் தயிரின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Pressure-Curd and Dill medical properties.) இரத்த கொதிப்பு - வெந்தயம் மற்றும் தயிரின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Pressure-Curd and Dill medical properties.)
இரத்த அழுத்தம் - சீரகம் மற்றும் கரும்புச் சாற்றின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Pressure-Cumin and SugarCane Juice medical properties.) இரத்த அழுத்தம் - சீரகம் மற்றும் கரும்புச் சாற்றின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Pressure-Cumin and SugarCane Juice medical properties.)
இரத்த ஓட்டம் சீரடைய - தூதுவளை மற்றும் பூண்டின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Pressure-garlic and Purple-fruited pea eggplant medical properties.) இரத்த ஓட்டம் சீரடைய - தூதுவளை மற்றும் பூண்டின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Pressure-garlic and Purple-fruited pea eggplant medical properties.)
உயர் இரத்த அழுத்தம் குறைய-முருங்கைக் கீரை,சீரகம்,தேன்.(High Blood Pressure-Honey,Drumstick Leaves) உயர் இரத்த அழுத்தம் குறைய-முருங்கைக் கீரை,சீரகம்,தேன்.(High Blood Pressure-Honey,Drumstick Leaves)
இரத்த அழுத்தம் - ஆரைக் கீரை மற்றும் சீரகத்தின் மருத்துவ பண்புகள்.(Blood Pressure-marsilea quadrifolialinn and cumin medical properties. ) இரத்த அழுத்தம் - ஆரைக் கீரை மற்றும் சீரகத்தின் மருத்துவ பண்புகள்.(Blood Pressure-marsilea quadrifolialinn and cumin medical properties. )
இரத்த அழுத்தம் - வெந்தயம், பாசிப் பயிறு, கோதுமை மற்றும் மிளகின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Pressure-Wheat, Green Gram, Fenugreek medical properties.) இரத்த அழுத்தம் - வெந்தயம், பாசிப் பயிறு, கோதுமை மற்றும் மிளகின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Pressure-Wheat, Green Gram, Fenugreek medical properties.)
இரத்த அழுத்த நோய் - கருங்காலிப் பட்டை,சதகுப்பை மற்றும் சீரகத்தின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Pressure- Cutch tree skin, Umbelliferae and cumin medical properties.) இரத்த அழுத்த நோய் - கருங்காலிப் பட்டை,சதகுப்பை மற்றும் சீரகத்தின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Pressure- Cutch tree skin, Umbelliferae and cumin medical properties.)
இரத்த கொதிப்பு - தாமரைப் பூ, தேன்.(Blood Pressure-Lotus, Honey) இரத்த கொதிப்பு - தாமரைப் பூ, தேன்.(Blood Pressure-Lotus, Honey)
இரத்த அழுத்தம் - கேரட் சாறு,ஆப்பிள் பழச்சாறு மற்றும் மாம்பழச்சாறு.(Blood Pressure-Carrot juice, apple juice and mango juice) இரத்த அழுத்தம் - கேரட் சாறு,ஆப்பிள் பழச்சாறு மற்றும் மாம்பழச்சாறு.(Blood Pressure-Carrot juice, apple juice and mango juice)
உயர் இரத்த அழுத்தம் - கடுக்காய் பொடி மற்றும் நெல்லிக்காய் பொடி.(High Blood Pressure-indian gooseberry and inknut medical properties.) உயர் இரத்த அழுத்தம் - கடுக்காய் பொடி மற்றும் நெல்லிக்காய் பொடி.(High Blood Pressure-indian gooseberry and inknut medical properties.)
குறைந்த இரத்த அழுத்தம் - ஜடமான்சி வேர், கற்பூரம் மற்றும் இலவங்கப்பட்டையின் மருத்துவ குணங்கள்.(Low Blood Pressure - Camphor and cloves medical properties.) குறைந்த இரத்த அழுத்தம் - ஜடமான்சி வேர், கற்பூரம் மற்றும் இலவங்கப்பட்டையின் மருத்துவ குணங்கள்.(Low Blood Pressure - Camphor and cloves medical properties.)
உயர் இரத்த அழுத்தம் - கறிவேப்பிலை மற்றும் எலுமிச்சைச் சாற்றின் மருத்துவ குணங்கள்.(High Blood Pressure-lemon,curry leaves medical properties.) உயர் இரத்த அழுத்தம் - கறிவேப்பிலை மற்றும் எலுமிச்சைச் சாற்றின் மருத்துவ குணங்கள்.(High Blood Pressure-lemon,curry leaves medical properties.)
இரத்த அழுத்தம் - அகத்தி கீரை, சுண்ட வத்தலின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Pressure- Sesbania grandiflora medical properties.) இரத்த அழுத்தம் - அகத்தி கீரை, சுண்ட வத்தலின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Pressure- Sesbania grandiflora medical properties.)
இரத்த அழுத்தம் - அருகம்புல்லின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Pressure - cynodon dactylon medical properties.) இரத்த அழுத்தம் - அருகம்புல்லின் மருத்துவ குணங்கள்.(Blood Pressure - cynodon dactylon medical properties.)
கொழுப்பு - நெல்லிக்காய்,சீரகம் மற்றும் பூண்டின் மருத்துவ குணங்கள்.(Reduce fat - indian gooseberry,cumin and garlic medical properties.) கொழுப்பு - நெல்லிக்காய்,சீரகம் மற்றும் பூண்டின் மருத்துவ குணங்கள்.(Reduce fat - indian gooseberry,cumin and garlic medical properties.)
PAGE(S):1 2    << PREV   |  NEXT >>