Upcomming Events

Apr 18

குறுநாவல் போட்டி

More Info
Apr 18

அப்துல் அஹதி நினைவு உலகளாவிய குறுநாவல் போட்டி

More Info
Apr 18

Thirukkural Translations in World Languages, நூல் சிங்கப்பூரில் அறிமுகம்

More Info
Apr 21

புரட்சிக்கவிஞருக்குப் பெருவிழா

More Info
Apr 21

Thirukkural Translations in World Languages, நூல் மலேசியாவில் அறிமுகம்

More Info
Apr 23

புரட்சிக்கவிஞருக்குப் பெருவிழா - பேச்சுப் போட்டி

More Info
Apr 27

சித்திரைப் பெருவிழா

More Info
Apr 29

பாவேந்தர் பாசறையின் 32-வது ஆண்டுக் கவிதைத் திருவிழா

More Info
Apr 30

பெண்களுக்கான சின்னமணி சிங்காரவேலு அம்மையார் நினைவுச் சிறுகதைப் போட்டி

More Info
May 01

திருக்குறள் திருமூலநாதன் அறக்கட்டளை நடத்தும் 27ஆம் ஆண்டுத் திருக்குறள் திருவிழா

More Info
May 31

சிறுகதைப்போட்டி 2024

More Info
Jun 09

சிறப்பு ஹக்கூ கவிதைப்போட்டி - 2024

More Info

Past Events