உலக சுற்றுச் சூழல் தினம் - 2022

  • Venue
    • Online
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer
Events Schedule
DATE TIMINGS
05 Jun 2022 7 PM

 

தலைப்பு: பல்லுயிர் காக்க சூழலியல் அறம் காப்போம்
சிறப்பு விருந்தினர்கள்:
திரு. கோ. சுந்தர்ராஜன்
பூவுலகின் நண்பர்கள்.
திரு. செந்தூர்பாரி
எஸ்னோரா இன்டர்நேஷனல்
திரு. ச. பார்த்தசாரதி
Rural Vision Foundation

உலக சுற்றுச் சூழல் தினம் - 2022
Share to Social World