40வது ஆண்டு பொங்கல் விழா - மெட்ரோப்ளெக்ஸ், அமெரிக்கா

 • Venue
  • Marthoma Event Center
  • 11550 Luna Road
  • Dallas
  • Texas - 75234
  • USA
 • Organizer

  மெட்ரோப்ளெக்ஸ் தமிழ்ச் சங்கம்

  • info@dfwmts.org
Events Schedule
DATE TIMINGS
13 Jan 2018 10.30 AM to 05.00 PM

40வது ஆண்டு பொங்கல் விழா - மெட்ரோப்ளெக்ஸ், அமெரிக்கா
Share to Social World