அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச திருக்குறள் பயிற்சி அறிமுக விழா

  • Venue
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer
Events Schedule
DATE TIMINGS
19 Apr 2022 5:30 PM

சிறப்பு விருந்தினர்:
பொறியாளர் கொழந்தைவேல் ராமசாமி
வாசிங்டன் வட்டாரத் தமிழ்சங்க இயக்குநர்,
அமெரிக்க நடுவன் அரசு,
வணிகவியல் துறையில் கணினித்துறை மேலாளர்


அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச திருக்குறள் பயிற்சி அறிமுக விழா
Share to Social World