சிகரம் தொடுவோம் நிகழ்வு: 11

  • Venue
    • Online
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer

    Drona Academy, ValaiTamil.TV

Events Schedule
DATE TIMINGS
09 Apr 2022 7:30 PM

 

சிறப்பு விருந்தினர்:
திரு. ந. கு. முல்லைச்செல்வன் 
கவிஞர், எழுத்தாளர் 
மலேசிய நண்பன் நாளிதழ் செய்தியாளர்,
மலேசியா.
வாழ்த்துரை:
திரு. கே. என். வடிவேல் 
சென்னை மண்டல தலைவர்,
தமிழ்நாடு பத்திரிக்கையாளர் சங்கம்,
குமுதம் ரிப்போர்ட்டர், சென்னை.

சிறப்பு விருந்தினர்:

திரு. ந. கு. முல்லைச்செல்வன் 

கவிஞர், எழுத்தாளர் 

மலேசிய நண்பன் நாளிதழ் செய்தியாளர்,

மலேசியா.

வாழ்த்துரை:

திரு. கே. என். வடிவேல் 

சென்னை மண்டல தலைவர்,

தமிழ்நாடு பத்திரிக்கையாளர் சங்கம்,

குமுதம் ரிப்போர்ட்டர்,

சென்னை.


சிகரம் தொடுவோம் நிகழ்வு: 11