அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச திருக்குறள் பயிற்சி அறிமுக விழா - 3

  • Venue
    • Online
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer
Events Schedule
DATE TIMINGS
01 Jan 1970
30 Apr 2022 5:30 PM

 

திருக்குறள் பயிற்சி ஆளுமை:
திரு. அ. கோபி சிங் 
திருக்குறள் முற்றோதல் பயிற்றகம், தஞ்சாவூர்.
 
சிறப்பு விருந்தினர்:
மருத்துவர் விஜய் ஜானகிராமன் 
இதயநல மருத்துவர்,
தலைவர் - தமிழ் இருக்கை குழுமம் 

திருக்குறள் பயிற்சி ஆளுமை:

திரு. அ. கோபி சிங் 

திருக்குறள் முற்றோதல் பயிற்றகம்,

தஞ்சாவூர்.

சிறப்பு விருந்தினர்:

மருத்துவர் விஜய் ஜானகிராமன் 

இதயநல மருத்துவர்,

தலைவர் - தமிழ் இருக்கை குழுமம் 


அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச திருக்குறள் பயிற்சி அறிமுக விழா - 3
Share to Social World