அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச திருக்குறள் பயிற்சி அறிமுக விழா:5

  • Venue
    • Online
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer
Events Schedule
DATE TIMINGS
21 May 2022 5 PM

 

சிறப்பு விருந்தினர்:
திருக்குறள் கி. கணேசன்
நிறுவனர்- திருக்குறள் உலகம் கல்விச்சாலை.
கோயம்புத்தூர்.
சிறப்பு விருந்தினர்:
இளங்கோவன் தங்கவேலு
மென்பொறியாளர், திருக்குறள் ஆர்வலர்
செயின்ட், லூயிஸ், மிசெளரி, யு. எஸ். ஏ.

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச திருக்குறள் பயிற்சி அறிமுக விழா:5
Share to Social World