இளைய தலைமுறைக்கான சிறப்பு களப்பயிற்சி, புதுச்சேரி - இந்தியா

 • Venue
  • கிருஷ்ணமூர்த்தி இயற்கை விவசாய பயிற்சி மையம்
  • புதுச்சேரி
  • பாகூர்
  • Puducherry
  • India
 • Organizer

  கிருஷ்ணமூர்த்தி இயற்கை விவசாய பயிற்சி மையம்

  • 7811897510, 9790327890, 9095467989
Events Schedule
DATE TIMINGS
16 Aug 2019 07.00 AM to 10.00 PM
17 Aug 2019 07.00 AM to 10.00 PM
18 Aug 2019 07.00 AM to 10.00 PM

இளைய தலைமுறைக்கான சிறப்பு களப்பயிற்சி, புதுச்சேரி - இந்தியா