அரசுப் பள்ளி மாணவியரும் அசத்தல் ஆளுமையும்

 • Venue
  • Online
  • Online
  • chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  S2S & ValaiTamil.TV

Events Schedule
DATE TIMINGS
05 Feb 2022 5 PM (IST)

 

சிறப்பு விருந்தினர்:
"பேசும் பூங்காற்று"
திருமதி. கவிதா ஜவஹர் 
கவிஞர், எழுத்தாளர், பட்டிமன்ற பேச்சாளர் 

சிறப்பு விருந்தினர்:

"பேசும் பூங்காற்று"

திருமதி. கவிதா ஜவஹர் 

கவிஞர், எழுத்தாளர், பட்டிமன்ற பேச்சாளர் 


அரசுப் பள்ளி மாணவியரும் அசத்தல் ஆளுமையும்