சித்திரைத் திருநாள் 2018 - அமெரிக்கா

 • Venue
  • Gahanna West Middle School
  • 350 N Stygler Rd
  • Gahanna
  • Ohio
  • USA
 • Organizer

  கொலம்பஸ் தமிழ்ச் சங்கம்

  • +1 614-388-8270
  • info@columbusthamilsangam.org
Events Schedule
DATE TIMINGS
12 May 2018 11.00 AM to 03.00 PM

சித்திரைத் திருநாள் 2018 - அமெரிக்கா