நாடக கருத்தரங்கம், நாள்: 4

 • Venue
  • Online
  • Online
  • Chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  மாற்று நாடக இயக்கம் - திருப்பத்தூர், சிகப்பு யானை நாடக நிறுவனம்,யா-கார் தியேட்டர் நாடகக்குழு, S2S ,

Events Schedule
DATE TIMINGS
08 Jul 2021 10 AM (IST)

 

தலைப்பு:
கர்நாடக மாநிலம் கல்விப் புலங்களில் நாடக ஆசிரியரை பயன்படுத்தும் விதம்.

தலைப்பு:
கர்நாடக மாநிலம் கல்விப் புலங்களில் நாடக ஆசிரியரை பயன்படுத்தும் விதம்.

 

சிறப்பு விருந்தினர்:

முனைவர் பசுவலிங்கய்யா 

இயக்குனர், தேசிய நாடகப் பள்ளி, பெங்களூர் மையம்.


நாடக கருத்தரங்கம், நாள்: 4