நாடக கருத்தரங்கம், நாள்: 5

 • Venue
  • Online
  • Online
  • Chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  மாற்று நாடக இயக்கம் - திருப்பத்தூர், சிகப்பு யானை நாடக நிறுவனம்,யா-கார் தியேட்டர் நாடகக்குழு, S2S ,

  • 7896541230
  • nomail@valaitamil.com
Events Schedule
DATE TIMINGS
09 Jul 2021 10 AM (IST)

 

தலைப்பு: ஆசிரியர் பயிற்சியில் நாடகத்தின் பங்கு.
 சிறப்பு விருந்தினர்:
திருமிகு. சுபாஷ் ராவத்,
கல்வியில் நாடக நிபுணர்,
நிறுவன இயக்குனர் ஆன்லைன் ஸ்கூல் ஆப் ட்ராமா 

தலைப்பு: ஆசிரியர் பயிற்சியில் நாடகத்தின் பங்கு.

சிறப்பு விருந்தினர்: திருமிகு. சுபாஷ் ராவத்,

கல்வியில் நாடக நிபுணர்,

நிறுவன இயக்குனர் ஆன்லைன் ஸ்கூல் ஆப் ட்ராமா. 


நாடக கருத்தரங்கம், நாள்: 5