நாடக கருத்தரங்கம், நாள்: 6

 • Venue
  • Online
  • Online
  • Chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  மாற்று நாடக இயக்கம் - திருப்பத்தூர், சிகப்பு யானை நாடக நிறுவனம்,யா-கார் தியேட்டர் நாடகக்குழு, S2S ,

  • 7896541230
  • nomail@valaitamil.com
Events Schedule
DATE TIMINGS
10 Jul 2021 10 AM (IST)

 

தலைப்பு: இலங்கையில் பள்ளி கல்லூரி வளாகங்களில் நாடக செயல்பாடுகள் ஒரு பார்வை 
 சிறப்பு விருந்தினர்: திருமிகு. அழகையா விமல்ராஜ்,
விரிவுரையாளர், ஸ்வாமி விபுலானந்தா அழகியல் கற்கைகள் நிறுவனம், கிழக்கு பல்கலைக்கழகம், இலங்கை.

தலைப்பு: இலங்கையில் பள்ளி கல்லூரி வளாகங்களில் நாடக செயல்பாடுகள் ஒரு பார்வை 

 சிறப்பு விருந்தினர்: திருமிகு. அழகையா விமல்ராஜ்,

விரிவுரையாளர், ஸ்வாமி விபுலானந்தா அழகியல் கற்கைகள் நிறுவனம்,

கிழக்கு பல்கலைக்கழகம், இலங்கை.


நாடக கருத்தரங்கம், நாள்: 6
Share to Social World