உயர்கல்வியும் உதவும் கரங்களும்

 • Venue
  • Online
  • Online
  • Chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  S2S அமைப்பு மற்றும் வலைத்தமிழ் டி.வி

Events Schedule
DATE TIMINGS
24 Jul 2021 10 am

 

 

"உயர் கல்வியும் உதவும் கரங்களும்" .....
அரசுப்பள்ளி மாணவர்களுக்கும் ,பொருளாரதாரத்தில் பின் தங்கிய மாணவர்களுக்கும் உயர்கல்விக்கான scholarship வழங்கும் 8 தொண்டு நிறுவனங்களின் நேரடி அறிமுக நிகழ்வு ...
ஜூலை 24 & 25 -சனி மற்றும் ஞாயிறு காலை 10 மணிக்கு ,வலைத்தமிழ் டிவி நேரலையில் .

 

பங்கேற்கும் தொண்டு நிறுவனங்கள்:

1) Mugavari Foundation

2) Gold Heart Foundation

3) SEEEDS

4) SHOOTING STAR FOUNDATION


உயர்கல்வியும் உதவும் கரங்களும்