தனித்துவமிக்க தலைமையாசிரியர் நிகழ்வு:32

 • Venue
  • online
  • chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  S2S & வலைத்தமிழ்

Events Schedule
DATE TIMINGS
18 Nov 2021 5 PM (IST)

 

சிறப்பு விருந்தினர்:
திரு. கி. சேகர் 
தலைமையாசிரியர், ஊ.ஒ.நடுநிலைப்பள்ளி ,
பள்ளிக்குப்பம், கொல்லமங்கலம் அஞ்சல்,
பள்ளிகொண்டா வழி, வேலூர்.

சிறப்பு விருந்தினர்:

 

திரு. கி. சேகர் 

தலைமையாசிரியர், ஊ.ஒ.நடுநிலைப்பள்ளி ,

பள்ளிக்குப்பம், கொல்லமங்கலம் அஞ்சல்,

பள்ளிகொண்டா வழி, வேலூர்.


தனித்துவமிக்க தலைமையாசிரியர் நிகழ்வு:32

Registeration
Share to Social World