"கம்பன் கழகம் " காரைக்குடி வழங்கும் கம்பன் திருவிழா

  • Venue
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer

    கம்பன் கழகம்

Events Schedule
DATE TIMINGS
16 Mar 2022 5:30PM
17 Mar 2022 5:30PM
18 Mar 2022 5:30PM
19 Mar 2022 5:30PM

 

"கம்பன் கழகம் " காரைக்குடி வழங்கும் கம்பன் திருவிழா
இடம் : கிருஷ்ணா கல்யாண மண்டபம் , கல்லுப்பட்டி மேற்கு , காரைக்குடி
நேரலை www.ValaiTamil.TV -ல்
16.03.2022, புதன் , மாலை 5:30 மணி முதல்
17.03.2022 வியாழன் ,மாலை 5:30 மணி முதல்
18.03.2022 வெள்ளிக்கிழமை ,மாலை 5:30 மணி முதல்
19.03.2020 சனிக்கிழமை, கம்பன் அருட்கோயில் நாட்டரசன் கோட்டை , மாலை 5:30 மணி முதல்