பாரம்பரிய அரிசியில் மதிப்புக்கூட்டிய உணவுப்பொருள் தயாரிக்கும் ஒரு நாள் பயிற்சி - சென்னை, இந்த

 • Venue
  • ஹோட்டல் மெட்ரோ மனோர்
  • சென்ட்ரல்
  • சென்னை
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  மண்வாசனை மற்றும் செம்பருத்தி மூலிகை மருத்துவ குழு

  • 9884166772, 9551486617
Events Schedule
DATE TIMINGS
10 Aug 2019 10.00 AM to 05.00 PM (IST)

பாரம்பரிய அரிசியில் மதிப்புக்கூட்டிய உணவுப்பொருள் தயாரிக்கும் ஒரு நாள் பயிற்சி - சென்னை, இந்த