மக்களை காக்கும் சித்த மருத்துவம், நிகழ்வு - 11

 • Venue
  • Online
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  ValaiTamil.TV

  • https://www.ValaiTamil.TV
Events Schedule
DATE TIMINGS
27 Oct 2020 7 pm (IST)

மக்களை காக்கும் சித்த மருத்துவம், நிகழ்வு - 11

சிறப்பு விருந்தினர்:
Dr. G.ANBUGANAPATHI,
M.Sc., Ph.D., ESMP., PG(DIP) VARMA, TTC(Yoga), (Siddha Consultant)

நெறியாள்கை:

Dr. செந்தில் குமார், MD (Siddha)
Dr. அனிதா, MD (Siddha)ZOOM:

Live at https://www.ValaiTamil.TV


மக்களை காக்கும் சித்த மருத்துவம், நிகழ்வு - 11