மக்களை காக்கும் சித்த மருத்துவம், நிகழ்வு - 6

 • Venue
  • Online Event
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  ValaiTamil.TV

  • http://www.ValaiTamil.TV
Events Schedule
DATE TIMINGS
19 Sep 2020 7 PM (IST)

 

 

சிறப்பு விருந்தினர்:

Dr. வெற்றிவேந்தன், BSMS, M.SC.(Yoga Therapy)
Govt. Siddha Medical Officer, Salem
நெறியாள்கை:
Dr. அருள் அமுதன், MD (Siddha)
Dr. அனிதா, MD (Siddha)

மக்களை காக்கும் சித்த மருத்துவம், நிகழ்வு - 6

சிறப்பு விருந்தினர்:

Dr. Thirunarayanan, BSMS.,
Secretary,
Centre for Traditional Medicine and Research,
Chennai. 


நெறியாள்கை:

Dr. செந்தில் குமார், MD (Siddha)
Dr. அனிதா, MD (Siddha)


மக்களை காக்கும் சித்த மருத்துவம், நிகழ்வு - 6
Share to Social World