மக்களை காக்கும் சித்த மருத்துவம், நிகழ்வு - 8

 • Venue
  • Online Event
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  ValaiTamil.TV

  • http://www.ValaiTamil.TV
Events Schedule
DATE TIMINGS
03 Oct 2020 4 PM (IST)

 

சிறப்பு விருந்தினர்:

Dr. வெற்றிவேந்தன், BSMS, M.SC.(Yoga Therapy)
Govt. Siddha Medical Officer, Salem
நெறியாள்கை:
Dr. அருள் அமுதன், MD (Siddha)
Dr. அனிதா, MD (Siddha)

மக்களை காக்கும் சித்த மருத்துவம், நிகழ்வு - 8

சிறப்பு விருந்தினர்:
Prof. Dr. P.Jayaprakash Narayanan B.I.M, M.D,(Siddha)


நெறியாள்கை:
Dr. செந்தில் குமார், MD (Siddha)
Dr. அனிதா, MD (Siddha)

Live at https://www.ValaiTamil.TV


மக்களை காக்கும் சித்த மருத்துவம், நிகழ்வு - 8
Share to Social World