மக்களை காக்கும் சித்த மருத்துவம், நிகழ்வு - 9

 • Venue
  • Online
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  ValaiTamil.TV

  • https://www.ValaiTamil.TV
Events Schedule
DATE TIMINGS
10 Oct 2020 7 PM (IST)

 

சிறப்பு விருந்தினர்:

Dr. வெற்றிவேந்தன், BSMS, M.SC.(Yoga Therapy)
Govt. Siddha Medical Officer, Salem
நெறியாள்கை:
Dr. அருள் அமுதன், MD (Siddha)
Dr. அனிதா, MD (Siddha)

மக்களை காக்கும் சித்த மருத்துவம், நிகழ்வு - 9

சிறப்பு விருந்தினர்:

Dr. J.Ramachandran, Retd. Professor, IIT (Madras)
Registered Siddha Medical Practitioner,
Author for HERBS OF SIDDHA MEDICINE
(THREE VOLUMES -THE FIRST 3-D Herbal Pictures Book)


நெறியாள்கை:
Dr. செந்தில் குமார், MD (Siddha)
Dr. அனிதா, MD (Siddha)

Live at https://www.ValaiTamil.TV


மக்களை காக்கும் சித்த மருத்துவம், நிகழ்வு - 9
Share to Social World