கோவிட்-19 சூழலில் நிகழ்த்து கலைக் கலைஞர்களின் வாழ்வாதார மீட்பு மற்றும் கலைவிழா, நிகழ்வு-5

  • Venue
    • Online Event
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer
    • http://www.ValaiTamil.TV
Events Schedule
DATE TIMINGS
29 Aug 2020 6 AM (IST)

கோவிட்-19 சூழலில் நிகழ்த்து கலைக் கலைஞர்களின் வாழ்வாதார மீட்பு மற்றும் கலைவிழா, நிகழ்வு-5.

Donation drive for Tamil Traditional Folk Performing Artists in Tamil Nadu.

Special Guests:

😊 Thiru K.Pandiarajan,
Minister for Tamil Official Language and Tamil Culture TamilNadu, India.

Movie Folksingers and  Champion, Vijay TV Super Singer Senior

😊 Mr Senthil Ganesh
😊 Mrs Rajalakshmi Senthil 

Live Stream at http://www.ValaiTamil.TV


கோவிட்-19 சூழலில் நிகழ்த்து கலைக் கலைஞர்களின் வாழ்வாதார மீட்பு மற்றும் கலைவிழா, நிகழ்வு-5
Share to Social World