மெல்பன் - சிட்னியில் முனைவர் மு.இளங்கோவன் சிறப்புரை மற்றும் விபுலாநந்த அடிகளார் ஆவணப்படம் திர

 • Venue
  • மெல்பன் - சிட்னியில்
  • sydney
  • New South Wales
  • Australia
 • Organizer

  சிட்னி தமிழ் இலக்கிய கலை மன்றம்

Events Schedule
DATE TIMINGS
20 Apr 2019 5:30PM

 

ஏப்ரல் 19 இல் ஆத்திரேலியாவின் மெல்பன் நகரில் உரை
ஏப்ரல் 20 இல் சிட்னியில் உரை
ஏப்ரல் 21 இல் சிட்னியில் விபுலாநந்த அடிகளார் ஆவணப்படம் திரையீடு
 • ஏப்ரல் 19 இல் ஆத்திரேலியாவின் மெல்பன் நகரில் உரை
 • ஏப்ரல் 20 இல் சிட்னியில் உரை
 • ஏப்ரல் 21 இல் சிட்னியில் விபுலாநந்த அடிகளார் ஆவணப்படம் திரையீடு

 


மெல்பன் - சிட்னியில் முனைவர் மு.இளங்கோவன் சிறப்புரை மற்றும் விபுலாநந்த அடிகளார் ஆவணப்படம் திர