நம்பிக்கை பஞ்சாயத்துகள் நிகழ்வு: 11

 • Venue
  • Online
  • chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  Rural Vision Foundation, eTamilNadu.org, ValaiTamil.TV

Events Schedule
DATE TIMINGS
25 Jan 2022 08:45 PM (IST)

சிறப்பு விருந்தினர்:
திருமதி. ரேகா ராமு
ஊராட்சி மன்ற தலைவர்,
பண்டேஸ்வரம் கிராம ஊராட்சி, வில்லிவாக்கம் ஒன்றியம்,
திருவள்ளூர்.


நம்பிக்கை பஞ்சாயத்துகள் நிகழ்வு: 11