"நம்பிக்கை பஞ்சாயத்துகள் " | நிகழ்வு - 4

  • Venue
    • Online
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer

    Rural Vision Foundation, ValaiTamil.TV, eTamilNadu.org

Events Schedule
DATE TIMINGS
30 Nov 2021 8.45 PM

 

நம்பிக்கை பஞ்சாயத்துகள் ", நிகழ்வு - 4
சிறப்பு விருந்தினர்:
அ.அ.வி.அருள்ராஜேஸ்,
தலைவர்,
முத்துகாபட்டி ஊராட்சி மன்றம்,
எருமப்பட்டி ஒன்றியம், நாமக்கல் மாவட்டம்

 

சிறப்பு விருந்தினர்:
பேராசிரியர் முனைவர். க.பழனித்துரை
நெறியாள்கை:
பசுமை மா.தில்லை சிவக்குமார்

Live at http://www.ValaiTamil.TV