பனை ஓலை பொம்மைகள் - திருப்பூர், இந்தியா

 • Venue
  • அரிமா சங்கம்
  • குமரன் சாலை
  • திருப்பூர்
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  தமிழ்ப் பண்பாட்டு மையம்

  • 98947 36441
Events Schedule
DATE TIMINGS
10 Jun 2018 காலை 10.30 - 1.00 வரை

பனை ஓலை பொம்மைகள் - திருப்பூர், இந்தியா