பன்னாட்டு பட்டிமன்றம்- தமிழ்ப் பெண்கள் முன்னேறப் பெரும் தடையாக இருப்பது

  • Venue
    • Online
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer

    valaitamil.tv

Events Schedule
DATE TIMINGS
22 May 2021 3:30 PM

பன்னாட்டுப் பட்டிமன்றம்

தமிழ்ப் பெண்கள் முன்னேறப் பெரும் தடையாக இருப்பது
சமூகத் தளைகளே??... குடும்பத் தளைகளே??..

நடுவர்:"பல்திறன் வித்தகி"
முனைவர்.ராஜி ஸ்ரீனிவாசன்சிங்கப்பூர்.

சமூகத் தளைகளே:

1) திருமதி.பொன் கோகிலம்,மலேசியா
2) திருமதி.பத்மா நாகேஷ்,இந்தியா
3) திருமதி.லீலா ராணி

குடும்பத் தளைகளே :
1) திருமதி.ரம்யா சுரேஷ்
2) திருமதி.மீனா சங்கர்
3) திரு.செ.அரவிந்த் யாதவ்

நாள்: 22-05-2021
நேரம் :
சிங்கப்பூர் : 6 PM
இந்தியா : 3:30 PM


பன்னாட்டு பட்டிமன்றம்- தமிழ்ப் பெண்கள் முன்னேறப் பெரும் தடையாக இருப்பது