பன்னாட்டுத் தமிழ் எழுத்தாளுமைகள், நிகழ்வு - 4

 • Venue
  • Online Event
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  ValaiTamil.TV

  • http://www.ValaiTamil.TV
Events Schedule
DATE TIMINGS
05 Sep 2020 6:30 PM (IST)

 

பன்னாட்டுத் தமிழ் எழுத்தாளுமைகள், நிகழ்வு-4
வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் எழுத்தாளர்களின் நேர்காணல் நிகழ்வு.
சிறப்பு விருந்தினர்:
முனைவர் இரா.பிரபாகரன்,
வாசிங்டன் தமிழ்ச்சங்க மேனாள் தலைவர், அமெரிக்கா
நெறியாளர்:
ஆரூர் பாஸ்கர், ஃபிளோரிடா
LIVE at: http://www.ValaiTamil.TV

பன்னாட்டுத் தமிழ் எழுத்தாளுமைகள், நிகழ்வு-4

வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் எழுத்தாளர்களின் நேர்காணல் நிகழ்வு.

சிறப்பு விருந்தினர்:
முனைவர் இரா.பிரபாகரன்,வாசிங்டன் தமிழ்ச்சங்க மேனாள் தலைவர், அமெரிக்கா

நெறியாளர்:
ஆரூர் பாஸ்கர், ஃபிளோரிடா

LIVE at: http://www.ValaiTamil.TV

 


பன்னாட்டுத் தமிழ் எழுத்தாளுமைகள், நிகழ்வு - 4
Share to Social World