சித்த மருத்துவ மையம் தொடக்க விழா

  • Venue
    • Online
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer
Events Schedule
DATE TIMINGS
29 May 2022 9:00 am

 

சித்த மருத்துவ மையம் தொடக்க விழா, சித்த மருத்துவச் சிகிச்சை முகாம் 
மற்றும் 
அரியவகை மூலிகைச் செடிகள் கண்காட்சியும் - கருத்தரங்கமும் 

"சித்த மருத்துவ மையம் தொடக்க விழா, சித்த மருத்துவச் சிகிச்சை முகாம் மற்றும் அரியவகை மூலிகைச் செடிகள் கண்காட்சியும் - கருத்தரங்கமும்"


சித்த மருத்துவ மையம் தொடக்க விழா
Share to Social World