சிகரம் தொடுவோம் நிகழ்வு: 15

  • Venue
    • Online
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer
Events Schedule
DATE TIMINGS
08 May 2022 10 AM

 

தலைப்பு: கற்ற தொழுகு
சிறப்பு விருந்தினர்:
திரு. ராசி அழகப்பன்
திரைப்பட இயக்குனர்,
கவிஞர், எழுத்தாளர்.
வாழ்த்துரை:
அல் யாஸ்மின் மரியம் பாத்திமா
பெருநிறுவனங்களின் பயிற்சியாளர்,
மனநல ஆலோசகர், மலேசியா

 

 


சிகரம் தொடுவோம் நிகழ்வு: 15