ஆசிரியர் தின விழா, இயக்குனர் இமயம் திரு. பாரதிராஜா

 • Venue
  • Online Event
  • Chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  Service to Society

  • http://www.valaitamil.tv
Events Schedule
DATE TIMINGS
05 Sep 2020 4 PM (IST)

 

பள்ளிக்குழந்தைகள் கல்விக்காகவும் வளர்ச்சிக்காகவும் அர்ப்பணித்த ஆசிரிய பெருந்தகைகளை சிறப்பிக்கும் நிகழ்வு.
சிறப்பு விருந்தினர்:
இயக்குனர் இமயம் திரு. பாரதிராஜா அவர்கள்

பள்ளிக்குழந்தைகள் கல்விக்காகவும் வளர்ச்சிக்காகவும் அர்ப்பணித்த ஆசிரிய பெருந்தகைகளை சிறப்பிக்கும் நிகழ்வு.

சிறப்பு விருந்தினர்:

இயக்குனர் இமயம் திரு. பாரதிராஜா அவர்கள்

 

Watch Live at http://www.ValaiTamil.TV


ஆசிரியர் தின விழா, இயக்குனர் இமயம் திரு. பாரதிராஜா
Share to Social World