தகைமைசால் தமிழறிஞர்கள் நிகழ்வு:5

 • Venue
  • online
  • online
  • chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  வலைத்தமிழ்

Events Schedule
DATE TIMINGS
02 Oct 2021 7 PM

 

சிறப்பு விருந்தினர்:
வேர்ச்சொல் ஆய்வாளர்
முனைவர். கு. அரசேந்திரன்
நெறியாள்கை:
திருமதி. ஜெயா மாறன்
அட்லாண்டா, USA

 


தகைமைசால் தமிழறிஞர்கள் நிகழ்வு:5
Share to Social World